Emil Neckelmanns Vej 5, 5220 Odense SØ

Sikkerhedskurser opfølgning Installatører og industri

Date

jun 15 2024

Cost

1.900,00DKK

Sikkerhedskurser opfølgning Installatører og industri

Formål
At give kursisten et indgående kendskab til reglerne, for sikkert arbejde på og nærved elektriske anlæg
ifølge. EN 50110-1, EN 50110-2, EN 60364 samt den nationale Bekendtgørelse 1082 og CENELEC-
forordningerne,
Kursets formål er desuden at give kursisten værktøjer til at kunne risikovurdere arbejdsopgaven korrekt

Mål

Dette kursus giver viden og træning i sikkert arbejde, for at undgå de risici elektricitet kan frembyde, i
spændingsførende industrianlæg samt elinstallationer.
Efter bestået kursus, er kursisten prøvet i følgende kompetencer:
 Elektrisk opmærksomhed generelt
 At beskrive roller og ansvar i forbindelse med elektriske installationer
 At forklare det grundlæggende ved elektricitet
 At forklare farerne ved elektricitet og relateret førstehjælp
 At bruge nødvendigt værktøj og anordninger

Fordeling af indhold
• Teori: 50%
• Praktik: 50%

Adgangskrav
Kursisten skal have bestået et 2 dages grundlæggende sikkerhedskursus

Krav for at bestå kurset
80% rigtige besvarelser i den individuelle teoretiske prøve
Bestået praktisk øvelse