Emil Neckelmanns Vej 5, 5220 Odense SØ

Grundlæggende koblingskursus

Date

jun 11 2024

Time

8:00 - 16:00

Cost

1.900,00DKK

Grundlæggende koblingskursus

Formål
At kursisten opnår et indgående kendskab til reglerne for sikkert arbejde på, og i nærheden af elektriske koblingsanlæg (Switchgear), For spændinger op til 72 KV

ifølge EN 50110-1, EN 50110-2, den nationale Bekendtgørelse 1608 og CENELEC-forordningerne.

Kursets formål er desuden at give kursisten værktøjer til at kunne risikovurdere arbejdsopgaven korrekt.

Mål
Dette kursus giver viden og træning i sikkert arbejde. Dette for at undgå de risici, som elektricitet kan frembyde i spændingsførende distributions- og transmissionsanlæg.
Kursisten får et indgående kendskab til roller ifølge BEK 1608 vedr. koblingsarbejde
Efter bestået kursus, er kursisten prøvet i følgende kompetencer:
• Elektrisk opmærksomhed generelt
• At beskrive roller og ansvar i forbindelse med koblingsarbejde
• Kender opbygning af det firma koblings skemaer og procedurer, som kursisten er ansat i
• At forklare farerne ved elektricitet og relateret førstehjælp
• At bruge nødvendigt værktøj og anordninger

Fordeling af indhold
• Teori: 30%
• Praktik: 70%

Adgangskrav
Kursisten skal have kompetencer som holdleder i henhold til BEK 1608

Krav for at bestå kurset
80% rigtige besvarelser i den individuelle teoretiske prøve
Bestået praktisk øvelse

Varighed
3-5 dags kursusaktivitet efter firmaet ønske samt kursistens kompetence