Emil Neckelmanns Vej 5, 5220 Odense SØ

Hjælp ved el-ulykker

Date

jul 05 2024

Time

8:00 - 16:00

Cost

1.900,00DKK

Hjælp ved el-ulykker

Formål
At kursisten opnår kompetencer der gør kursisten i stand til at handle korrekt ved en el-
ulykke
Kursets formål er desuden at give kursisten værktøjer til at kunne risikovurdere
arbejdsopgaven korrekt.

Mål
Dette kursus giver viden og træning i sikker håndtering af egen sikkerhed og den
tilskadekomnes sikkerhed samt at yde den rette 1 hjælp ved el-ulykker.’
Efter bestået kursus, er kursisten prøvet i følgende kompetencer:
– Elektrisk opmærksomhed generelt
– At beskrive roller og ansvar i forbindelse med el-ulykker
– At have en viden om her og nu skader samt de skader der kan vise sig over tid
efter en el-ulykke
– At forklare farerne ved elektricitet og relateret førstehjælp
– At bruge nødvendigt værktøj og anordninger eksempelvis hjertestarter

Fordeling af indhold
– Teori: 80%
– Praktik: 20%

Adgangskrav
Kursisten skal have bestået et 2 dages grundlæggende sikkerhedskursus
Krav for at bestå kurset
80% rigtige besvarelser i den individuelle teoretiske prøve
Bestået praktisk øvelse

Varighed
1 dags kursusaktivitet